Op 26 november 2016 om 11.00 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining)

Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

 De agenda is:

1. Opening door de  voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Notulen ALV 14 mei 2016 (klik hier)

4. Verkiezing bestuurslid
Het bestuur draag John Waardenburg voor als opvolger van Marc Veekamp, die terugtreedt als bestuurslid (portefeuile Triatlon) John stelt zich in bijgaand stukje voor

5. Begroting 2017

6. Ontwikkelingen combiteams baanatletiek

7. Nieuwe ontwikkelingen.
Door de veranderingen in de samenleving en de veranderende rol van de overheid wordt de vereniging steeds vaker benaderd met verzoeken om (bijvoorbeeld) het clubhuis of trainers in te zetten. Is het nodig om daarvoor wijzigingen in de organisatie aan te brengen? Het bestuur heeft enkele ideeen en wil hier graag met de leden over praten

8. Rondvraag

9. Sluiting

De stukken liggen binnenkort ook in het clubhuis klaar. De begroting wordt tijdens de ALV uitgedeeld. Als je de begroting vooraf wilt ontvangen, stuur dan een mail naar secretaris@avtriathlon.nl