Er is bij de actieve (en passieve) beoefenaren van Sportief Wandelen en Nordic Walking behoefte aan een of meerde vrijwilligers die invulling willen geven aan (nieuwe) sociale activiteiten.

De overkoepelende vereniging AV Triathlon wil ook in de nabije toekomst een brede sportvereniging zijn door invulling te blijven (willen) geven aan een levensloopbestendig aanbod voor sporters van 10 jaar tot en met 70 jaar. De vrijwilliger zal zich met name richten op de wandelaars bij de verschillende loopgroepen van Sportief Wandelen en Nordic Walking.

Wij zoeken één of meerdere enthousiaste, energieke en initiatiefrijke vrijwilligers, die op een leuke manier sociale activiteiten voor beoefenaren van wandelactiviteiten willen initiëren en uitvoeren. Gedacht kan worden aan: het organiseren van sociale activiteiten (bijvoorbeeld dansen, kaarten, muziek maken e.d.) op een leuke wijze te combineren met wandelactiviteiten vanuit ons clubgebouw op een doordeweekse middag/ochtend. Het attenderen van de beoefenaren van wandelactiviteiten op leuke sociale activiteiten binnen/buiten Amersfoort waaraan kan worden deelgenomen. Al dan niet met meerdere wandelaars vanuit de verschillende wandelgroepen

Het betreft in principe een zelfstandig uit te voeren activiteitenpakket. De vrijwilliger onderhoudt nauw contacten met de Commissie Wandelsporten over de voorgenomen activiteiten en/of tot stand gebrachte resultaten.

Nadere informatie

Neem voor nadere informatie contact op met Elly Bartels via vacature.wandelsport@avtriathlon.nl.