Op 25 november  2017 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining).
Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is:
  1. Opening door de  voorzitter;
  2. Mededelingen van de secretaris;
  3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 20 mei 2017 ;
  4. Verkiezing bestuursleden. Het bestuur draagt  Gerrit van Gessel voor als kandidaat;
  5. Begroting 2018 en voorstel contributiewijziging;
    • De begroting wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. Wil je deze vooraf ontvangen dan graag een mail naar de secretaris, Henk Rawee.
  6. Statuten en voorstel statutenwijziging (oproep alv via digitale media en betere regeling tijdstip vaststelling begroting).