Menu

Licenties

Als lid van onze vereniging kun je licenties van de Nationale Triatlon Bond (NTB) verkrijgen. Deze worden via de ledenadministratie van AV Triathlon aangevraagd. De betaling van de licenties gaat ook via AV Triathlon. Als verenigingslid betaal je minder dan als privélid.

Basislicentie

(herkenbaar aan de letter L in het lidnummer)

Deze lidmaatschapsvorm is met name bedoeld voor (verenigings)leden die weinig of geen wedstrijden doen. Basisleden ontvangen maandelijks het bondsblad Triathlon Sport en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven. Zij komen echter niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s en bij deelname aan een NTB-evenement betalen zij een toeslag op het inschrijfgeld in de vorm van een zogenaamde daglicentie.

Atletenlicentie

(herkenbaar aan de letter A in het lidnummer)

Dit is de meest uitgebreide lidmaatschapsvorm die de NTB kent. Deze lidmaatschapsvorm is altijd gekoppeld aan het basislidmaatschap. Bezitters van een Atletenlicentie betalen bij geen enkel evenement dat op de NTB-kalender staat een toeslag op het inschrijfgeld, ontvangen maandelijks het bondsblad Triathlon Sport, komen in aanmerking voor NK-medailles, mogen (mits zij lid zijn van een vereniging en hun vereniging dat wil) meedoen aan wedstrijden in Ere- en 1eDivisie en worden opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun licentienummer opgeven.

Kosten

Een basislicentie kost voor verenigingsleden in 2016 €34,00. Een atletenlicentie voor verenigingsleden kost in 2016 €58,50. Voor deelnemers aan de triatloncompetitie is een NTB basis+atletenlicentie verplicht.
Jeugdleden tot en met 14 jaar krijgen bij aanvraag van een basislicentie automatisch een gratis atletenlicentie. Als er meerdere leden zijn op één adres geldt er een adreskorting van €8,00 per jaar.
Meer informatie op de site van de Nederlandse Triathlonbond.