Bericht aan de leden AV Triathlon

Velen van jullie zullen ‘in de wandelgangen’ hebben gehoord, dat een aantal atleten van Triathlon en Altis het initiatief heeft genomen de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot één gezamenlijk competitieteam. Het doel is om atleten uit Amersfoort in één team op een zo hoog mogelijk niveau aan de competitie deel te kunnen laten nemen.
Het bestuur van AVT heeft, net als het bestuur van Altis, positief gereageerd op het initiatief om dit te onderzoeken. Hierover heeft de afgelopen weken overleg plaatsgevonden. Met de initiatiefnemers, tussen beide besturen en met de Atletiekunie.

Kortweg zijn er twee mogelijkheden om het sportieve doel te realiseren:

a.  het oprichten van een derde verenging:
AVT en Altis richten samen een derde vereniging op. De betreffende atleten blijven lid van respectievelijk AVT en Altis maar de wedstrijdlicentie loopt dan via deze derde vereniging. Namens die vereniging (Amersfoort Atletiek) nemen dan competitieploegen uit Amersfoort deel aan de competities.
Om een eventuele start van deze vereniging al in 2017 mogelijk te maken is – vrijblijvend – vóór 1 november jl. de eventuele naam (Amersfoort Atletiek) en de tenuekleur (zwart) bij de Atletiekunie gedeponeerd. De andere atletiekverenigingen in Nederland kunnen dan hier op reageren.

b.    het vormen van een combiploeg:
Leden van AVT en Altis, die daarvoor geselecteerd worden, nemen namens hun eigen vereniging, in één combiploeg, deel aan de competitie.

Aan beide varianten kleven vóór- en nadelen. Zowel op sportief, organisatorisch als financieel gebied.
Voor het in kaart brengen van de mogelijkheden tot het oprichten van een derde vereniging en de haalbaarheid daarvan, hebben beide verenigingsbesturen een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en beide besturen. Deze werkgroep brengt half november a.s. verslag uit aan beide besturen.
Met betrekking tot het vormen van een combiploeg vindt vanuit beide besturen nader overleg plaats met de Atletiekunie over de mogelijkheden en de haalbaarheid.

ALV op zaterdag 26 november aanstaande
Belangrijk is dat de leden van beide verenigingen zich kunnen uitspreken over de keuzes die gemaakt gaan worden. Op de al geplande algemene ledenvergadering op zaterdagochtend 26 november aanstaande wil het AVT-bestuur dit met de leden bespreken. Dan zullen ook de resultaten van het onderzoek van de werkgroep bekend zijn. En is er naar wij hopen meer duidelijk over de resultaten van het overleg van de besturen met de Atletiekunie.

Altis heeft vlak na ons, op 29 november een ingelaste ALV over dit onderwerp.

Thomas Plochg

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Namens het bestuur,
Thomas Plochg, voorzitter