Op 9 juli is gestart met de renovatie van de atletiekbaan. In de eerste week werd enkele dagen vertraging opgelopen door communicatieproblemen binnen de gemeente over de vergunning voor de tijdelijke inrit naar de baan. Na interventie door de wethouder kon het werk worden voortgezet. In de eerste week werd het terrein ingericht en werden de installaties van de baan verwijderd. Daarna werd de kunststof toplaag verwijderd en kon de aannemer beginnen met het verwijderen van de asfalt onderlaag. In de laatste week van juli is gestart met het grondwerk voor de nieuwe baan. Naar verwachting kan in de tweede week van augustus de asfalt onderlaag worden gelegd. Na ruim 25 jaar wordt de atletiekbaan ingrijpend gerenoveerd. De rondbaan en alle kunststofaanlopen en –vlakken worden vernieuwd, er komen nieuwe kogel- en discusringen en de kogelsectoren worden opnieuw aangelegd. De polsstokhooginstallatie wordt vervangen door een mat die aan de huidige eisen voldoet, gecombineerd met vaste palen. Aan de kant van het clubhuis komt een nieuwe hoogspringmat. Het veldje tussen de baan en de Schothorsterlaan wordt toegankelijk gemaakt doordat een flink stuk van de wal wordt afgegraven. Zo ontstaat een nieuw grasveld naast de baan, waarop bovendien een kunststof sprintstrook, een verspringbak en een kogelsector komen. Op deze manier wordt de trainingscapaciteit van de baan flink uitgebreid. Volgens de planning van de SRO wordt de geheel vernieuwde baan half september opgeleverd.