We hebben met onze trainers en voorrijders de afgelopen weken gewerkt aan een document, waarin de regels voor onze wielrenactiviteiten beschreven staan. Aan bod komen:

1.  voorwaarden voor deelname
2.  gedragsregels
3 . communicatieregels

Wel even wennen
Voor trainers/voorrijders en deelnemers is het wel even wennen. Veel zaken gingen op de automatische piloot en/of we vonden dat we voldoende ervaring hebben om niet alles zo precies te nemen. Echter, juist naar mate onze snelheden toenemen zijn de gevolgen van ongevallen ernstiger. Daarom gelden de nieuwe regels uitdrukkelijk voor alle niveaus!
Het zal een tijdje kosten voor dat eea goed is ingesleten.
We gaan er vanuit dat iedereen die meedoet bereid is om elkaar op een positieve manier te corrigeren, inclusief trainer en voorrijders! Help elkaar zodat we snel voordeel ervaren van een uniforme aanpak

Volg onderstaande link en download onze regels Wielrennen!

Protocol Wielrennen

Speciale dank naar Gerjan van Roekel, die de regie bij het samenstellen van het document heeft genomen!

Evaluatie
Uiteraard zal niet alles optimaal blijken in de praktijk… De komende maanden zullen we ervaren wat wel werkt en wat aanscherping behoeft. Indien gewenst passen we de regels verder aan en daarover zullen we jullie uiteraard informeren.

Veilig en sociaal
Dit seizoen maken we met elkaar een slag in het veilig en sociaal wielrennen. Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek hebben trainers en voorrijders dit onderwerp opgepakt.

Bij de start van de trainingen hanteren we inmiddels vakken, waarin de verschillende niveaugroepen zich verzamelen. Daarmee verloopt de start van de maandagavond een stuk overzichtelijker!

Verder wordt in een aantal groepen al veel aandacht besteed aan het uniform omgaan met gedrags- en communicatie regels. De cursus Wegkapitein heeft ons bewuster gemaakt van het belang hiervan.

Marc Veekamp