Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter, feest, wandelsport, med.cie Thomas Plochg
Secretaris/WOC baan Henk Rawee
Bestuurslid Externe betrekkingen Ben Philipsen
Bestuurslid Pr & Communicatie Ben Hermsen

Aanwezige leden ongeveer 39 (hoofdelijk geteld)

Notulist Ben Hermsen

1. Opening door de voorzitter
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Verkiezing nieuwe penningmeester
Het enige agendapunt van deze ingelaste ALV is de verkiezing van een nieuwe penningmeester. Het bestuur draagt Jeroen Bach voor als nieuwe penningmeester.
Jeroen Bach stelt zich voor:
“Mijn naam is Jeroen Bach, 48 jaar en woonachtig in Amersfoort-Zuid samen met mijn vriendin en onze drie kinderen. Ik ben meer dan 10 jaar lid van AV Triathlon en ben destijds begonnen bij de trimgroep op zaterdag. Ik loop momenteel dinsdagavond in de groep van Ruud van Basten en Jaap de Vries en loop regelmatig mee bij groep 4 op zaterdag.

Ik ben al meer dan 20 jaar werkzaam in de financiele sector. Momenteel ben ik werkzaam als portefeuillemanager bij een verzekeraar waar ik verantwoordelijk ben voor vermogensbeheer en balansmanagement.
Met mijn specifieke kennis op het gebied van bedrijfsvoering en strategische en financiele vraagstukken denk ik een waardevolle aanvulling te zijn binnen het bestuur van de vereniging. Verder draag ik graag mijn steentje bij aan de vereniging door als penningmeester continu te werken aan verbeteringen en vernieuwingen”.

Besluit: De ALV verwelkomt Jeroen Bach als penningmeester, met applaus.

3. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.