Certificaat assistent looptrainer 2 Yes! Eindelijk stond het daadwerkelijk gepland: de cursus Assistent Looptrainer 2. Eindelijk, omdat ik zelf eerder niet kon deelnemen doordat ik geblesseerd was, en daarnaast omdat de cursus eerder niet doorging wegens gebrek aan deelnemers. Maar afgelopen september ging de cursus dan echt van start! Onder de bezielende leiding van Ruud en Joop en met een achttal enthousiaste lopers van binnen en buiten de club hebben we 3 workshops bijgewoond, praktijkopdrachten gedaan en zelf trainingen gegeven.

De theorie

Qua theorie draaiden de workshops ten eerste om het krijgen van inzicht in de verschillende onderdelen van een training en de verschillende doelen van een training. Om een effectieve training te bieden, dien je deze zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld: een kern die gericht is op kracht vraagt om een andere loopscholing en cooling down dan een kern die gericht is op uithoudingsvermogen.

Ten tweede is aandacht gegeven aan de rol die je als trainer hebt. Een aantal essentiële punten is bijvoorbeeld hoe benader je je loopgroep, hoe leg je een trainingsonderdeel uit en hoe geef je feedback en waar sta je ten opzichte van je loopgroep. Het is belangrijk je hier als trainer van bewust te zijn. Ik vond ik het erg prettig om hiermee te kunnen oefenen en mijn eigen stijl te ontwikkelen rekening houdend met de essentiële punten.

Ten derde zijn de looptechniek en de loopbeweging bestudeerd. We hebben deze als het ware in kleine stukjes opgeknipt, zodat je inzicht krijgt in elke fase van de loopbeweging. Door hier de verschillende oefeningen van warming up, loopscholing en cooling down naast te leggen, kregen we een goed beeld van het nut van deze onderdelen van een training. Hierdoor realiseer je je des te meer dat elk onderdeel van de training belangrijk is en op de eigen manier bijdraagt aan jouw uiteindelijke resultaat. Overall blijkt ook maar weer eens dat een functionele afwisseling in oefeningen en soorten training uiteindelijk meer resultaat biedt dan eenzijdig trainen.

Daarnaast is er aandacht geweest voor de verschillende manieren waarop een training gegeven kan worden. Het is erg leuk om daar eens bij stil te staan en je te realiseren dat je je loopgroep op verschillende manieren kunt laten trainen. De ene manier van trainen is sturend en gericht op het precies uitvoeren van één specifieke handeling en andere manieren laten wat meer ruimte voor spel, interpretatie en experimenteren. Als trainer kun je je eigen gedrag en communicatie aanpassen op de soort training die je geeft. Afhankelijk van het niveau, soort groep en je trainingsdoel kun je hiermee afwisseling en diversiteit brengen in trainingen en kun je je loopgroep verschillende ervaringen bieden.

Praktijkopdrachten

Tot slot hebben we tijdens de cursus een aantal praktijkopdrachten uitgevoerd. We hebben onze eigen trainers en trainingen geobserveerd en zelf training gegeven. Hierop hebben we elkaar feedback gegeven en kregen we feedback van onze eigen loopgroep. Erg fijn om zo van elkaar te mogen en kunnen leren. Het is leuk om te ervaren dat elke trainer een eigen stijl ontwikkelt en dat het geven van een training aan de ene loopgroep heel anders kan zijn dan aan een andere loopgroep. Na afronding van het laatste onderdeel kregen we een mooi certificaat en natuurlijk de trainersfluit.

Stagelopen

Vanaf nu moet er zes maanden stagegelopen worden bij een loopgroep. Op deze manier kunnen we nog meer praktijkervaring opdoen in het voorbereiden en geven van een training, we leren looproutes kennen en wat mogelijk is op deze verschillende routes en je hebt ook de tijd om iets op te bouwen met je loopgroep. In deze zes maanden worden we hierbij nog ondersteund door onze praktijkbegeleiders. Onze voortgang bespreken we met één van de cursusleiders. Na deze zes maanden kunnen we aan de slag als assistent trainer en als trainer van onze eigen loopgroep. Ik kan niet wachten!

Meld je aan!

Lijkt het jou ook leuk om als trainer van je loopgroep aan de slag te gaan? Zoals je wellicht weet, zijn nieuwe trainers altijd welkom! Informeer naar de mogelijkheden bij Hein of Joop.

Dieneke Oonk