unknownAV Triathlon en Altis zetten vervolgstappen om ambities van Amersfoortse atleten te realiseren.

Zoals bekend heeft een aantal atleten van av Triathlon en Altis het initiatief genomen om te onderzoeken of atleten uit Amersfoort voortaan in één ploeg kunnen deelnemen aan de nationale atletiekcompetitie. De besturen van beide verenigingen stonden en staan positief tegenover dit initiatief en hebben een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De atleten waren ook vertegenwoordigd in deze werkgroep.

De werkgroep heeft inmiddels verslag uitgebracht aan beide besturen. De werkgroep heeft met name gekeken naar de mogelijkheid om een derde (licentie) vereniging op te richten.
Op basis van eerdere signalen vanuit de Atletiekunie leek ook de vorming van een combi-ploeg een reële optie. Dit bleek later op allerlei bezwaren te stuiten, zoals het aanvangsniveau waarop een combiploeg kan worden ingeschreven en de onmogelijkheid tot deelname aan de finale (dus geen promotiemogelijkheid).

Op basis van het werkgroeprapport concluderen de beide besturen dat het oprichten van een derde vereniging niet opportuun is. Het brengt te veel kosten met zich mee. Ook moet er op korte termijn te veel geregeld worden om zo’n vereniging op te richten. Deze financiële verplichtingen en inspanningen wegen niet op tegen de oorspronkelijke vraag en doelstelling van de atleten.Uit een recente poll onder atleten en betrokken trainers bleek verder dat de animo verdeeld was om deze weg op te gaan.

De besturen van AV Triathlon en Altis hebben veel waardering voor het initiatief dat atleten genomen hebben. Er spreekt grote betrokkenheid uit. En ook voor het werk dat door velen de afgelopen weken gedaan is. Dit heeft een weloverwogen besluitvorming mogelijk gemaakt.
Daarbij wordt benadrukt dat de ambitie, een krachtenbundeling van/voor Amersfoortse atleten, niet van tafel is. Beide besturen zullen het initiatief nemen om nader onderzoek te doen naar mogelijkheden hiertoe, in overleg met betrokken atleten.
Binnenkort vindt al een vervolggesprek plaats met de Atletiekunie. Inzet zal zijn een aanpassing van de reglementen om tegemoet te komen aan de vragen van de Amersfoortse atleten.

Zaterdagochtend 26 november, 11.00 uur: ALV in AV-Triathlonclubhuis

Tijdens de ALV staat bovengenoemd besluit op de agenda en geeft het bestuur daar een toelichting op. Tevens is het mogelijk om met bestuursleden en leden van de jeugdcommissie om in gesprek te gaan over de mogelijke vervolgstappen.

Thomas Plochg, voorzitter