Op dinsdag 12 december 2017 om 21.15 uur vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de dinsdagavondtraining).
Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is als volgt:

1. Verslag ALV 25 november 2017

2. Voorstel statutenwijziging: op de ALV van zaterdag 25 november was niet het vereiste aantal leden aanwezig. Op deze tweede ALV kunnen de wijzigingen met 2/3 de van de stemmen worden aangenomen ongeacht de opkomst.
De 
statuten en het voorstel voor de statutenwijziging kunt hu hier lezen.
3. Verkiezing bestuurslid: Het bestuur draagt Gerrit van Gessel voor als nieuw bestuurslid. Hier kunt u meer lezen over Gerrit van Gessel.