clubhuisWaarom bent je lid van AV Triathlon? Wat verwacht je van de club AV Triathlon? Ben je actief betrokken bij de club? Waarom wel/waarom niet? Hoe vind je dat het clubhuis ingericht moet worden? Waar zou de club meer aandacht aan moeten besteden?

Het AV Triathlon bestuur gaat graag met je in discussie over de toekomst van de club. Het meerjarenbeleidsplan moet worden vernieuwd en daarvoor wordt de komende maanden een drietal
discussieavonden georganiseerd.
Je bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Iedere avond heeft een ander thema als invalshoek. Dat wil niet zeggen dat andere thema’s niet aan de orde mogen komen. Alles hangt immers samen.

8 juli 2015: De toegevoegde waarde van AV Triathlon
2 september 2015: AV Triathlon als een vitale en levensloopbestendige club
7 oktober 2015: AV Triathlon als atletiekvereniging in de Amersfoortse samenleving

Alle discussieavonden vinden plaats van 20.00 uur tot 22.30 uur in ons clubhuis te Birkhoven.

Voor de toekomst van AV Triathlon telt je mening. Doe dus mee!

Namens het AV Triathlon bestuur

Thomas Plochg, voorzitter