Bestuursleden gezochtBeste dames,
AV Triathlon heeft jullie nodig! AV Triathlon bestaat voor 50% uit mannen maar ook voor 50% uit vrouwen. Echter deze verhouding zien we in het geheel niet terug in de samenstelling van het bestuur en onze commissies. Dit willen we heel graag veranderen.

Heb je mogelijk belangstelling voor een rol als lid van bestuur of commissie maar ben je nog op zoek naar meer achtergrondinformatie, kom dan op maandag 8 april naar het clubhuis. Van 20:00-21:00 geven Karin Knopper en Lex Borghans een nadere toelichting op het werk dat in het bestuur en de commissies gedaan wordt. De koffie en thee staan vanaf 19:45 klaar.

Dames komt allen! Heren zijn uiteraard ook welkom.

Als je komt, meld je dan van tevoren even aan bij Karin Knopper.

Meer informatie.